Bemutatkozás
Tevékenységek
Mentálhigiénés tanácsadás
Módszerek
Tanulmányok, kutatások
Pszichológusi tapasztalat
Pszichológiai érdekességek
Könyvajánló
Etika, Titoktartás
Album
Médiamegjelenés
Kapcsolat


Technikák | Tesztek

Módszerek - Tesztek

A leggyakrabban alkalmazott kérdőíveket és teszteket az alábbiakban ismertetem.

A felsoroltakon kívül szükség szerint további tesztek segítségével lehet mérőeljárásokat folytatni. Amennyiben a kliens panasza megkívánja, lehetőség van alvászavar, kényszerbetegség, evészavar, szexuális zavar, szenvedélybetegség, pszichózis területén jelentkező zavarok mérésére, illetve teljesítménytesztek felvételére.

A felnőttekre szabott kérdőívek és skálák mellett rendelkezésünkre állnak gyermekekre kialakított speciális kérdőívek is.

Strukturált diagnosztikai interjú kérdőívek

 • MINI és MINI Plusz Kérdőív
  A strukturált diagnosztikai interjúk körébe tartozó kérdőív célja a megfelelő diagnózis felállítása. A standardizált kérdéseket tartalmazó átfogó diagnosztikus kérdőív rövid idő alatt felvehető, és lehetővé teszi a megfelelő diagnózis felállítását.

Szorongás

 • BSZL (Beck Szorongás Leltár)
  21 tételből álló önbecslő skála. Felvétele a szorongás különböző (pl. testi, gondolkodási, stb.) tünetei meglétének illetve erősségének vizsgálatát teszi lehetővé. A skála többszöri felvételével a kliens állapotának változása is nyomon követhető.

 • STAI (Spielberger-féle Állapot - Vonás Szorongás Kérdőív)
  A szorongás erősségének mérésére kidolgozott 40 tételből álló önkitöltős kérdőív. Két változata van, a pillanatnyi szorongás, valamint a szorongás, mint személyiségvonás felmérésére szolgáló skála. A magas szorongási hajlammal rendelkező emberek magas pillanatnyi szorongással rendelkeznek, amikor önbecsüléssel kapcsolatos szituációban vannak, vagy amikor interperszonális kapcsolataikat próbálják realizálni.

Depresszió

 • BDI (Beck Depresszió Skála)
  A depresszió súlyosságának megállapítására és követésére leggyakrabban alkalmazott önbeszámoló alapú kérdőív. A depressziós tünetegyüttes súlyosságát vizsgálja. Elsősorban nem a súlyos, pszichiátriai betegségként megjelenő depressziót, hanem azt a tünetegyüttest, érzelmileg, hangulatilag negatív állapotot, amely a mindennapi teljesítőképességet, életminőséget már jelentősen befolyásolja, anélkül, hogy ezt az állapotot betegségnek tekintenénk. Alkalmazásával jól követhető a hangulat változása.

 • Életesemény Kérdőív
  A kitöltő személynek meg kell jelölnie azokat az életeseményeket a felsoroltak közül, amelyek megtörténtek vele. Azt is meg kell jelölnie, hogy mennyire voltak ezek számára megterhelők. A kitöltő személynek arra is lehetősége van, hogy olyan életeseményeket is megjelöljön, amelyek nem szerepelnek a felsorolásban, és megterhelőnek érezte azokat.

 • Diszfunkcionális Attitűd Skála (DAS)
  A skála a kognitív stílus vizsgálatára szolgál, különös tekintettel a depresszióra hajlamosító, illetve arra jellemző kognitív sérülékenységre. A depresszív, maladaptiv én-attitűdökre kérdez rá, amelyek közvetítők a depresszív személyiség-struktúra és a tünetszempontú skálázás között. A diszfunkcionális gondolatok a korábbi tapasztalatok nyomán szilárdulnak meg, és merev, helytelen sémákként befolyásolják a személy önmagára, illetve a világra vonatkozó gondolkodását, előre jelezhetnek pszichés problémákat, alkalmazkodási nehézségeket, adaptációs deficitet.

Trauma és megküzdés

 • PISI (Psychological Immun System Inventory)
  A kérdőív segítségével a személy pszichológiai immunrendszerének fejlettsége vizsgálható, vagyis hogy milyen képességekkel rendelkezik a stresszel való megküzdésben. A vizsgált alskálák: pozitív gondolkodás, kontroll érzés, koherencia érzés, öntisztelet, növekedés érzés, kihívás és rugalmasság, társas monitorozás és empátia, leleményesség, énhatékonyság, társas mobilizálás képesség, szociális alkotóképesség, szinkronképesség, kitartás, impulzuskontroll, érzelmi kontroll, ingerlékenység gátlás.

Személyiség kérdőívek

 • EPQ (Eysenck-féle Személyiség Kérdőív)
  A személyiség dimenzionális elméletére alapozott kérdőív a következő dimenziókat méri: extraverzió – introverzió, neuroticizmus (vagy emocionalitás-stabilitás), pszichoticizmus, hazugság. Az extravertált személy jellemzői a társaságkedvelés, izgalomkeresés, élénkség, cselekvőkészség és dominancia. A neuroticizmus (érzelmi stabilitás) dimenzió arra mutat rá, hogy a személy milyen gyakran borul ki vagy csügged el. A gyakoribb szorongás, rosszkedv magasabb fokú neuroticizmusra utal. A pszichoticizmus dimenzión magas értéket mutató személy hajlamosabb a manipulatív, ellenséges, impulzív viselkedésre.

 • Young-féle Séma Kérdőív
  A személyiségzavarok, enyhébb karakter problémák hátterében korai maladaptív sémák állnak. A korai maladaptív sémák jellemzői közé tartozik, hogy ezek kiterjedt, átfogó mintázatok; emlékeket, érzelmeket, kogníciókat és testi érzéseket foglalnak magukba; a személy önmagáról kialakított képére és másokkal való kapcsolatára vonatkoznak; gyermek- és serdülőkorban alakulnak ki; az egész élet során módosulnak és jelentős mértékben diszfunkcionálisak. Az önkitöltős kérdőív a kóros személyiségvonások kialakulásáért és fennmaradásáért felelős korai maladaptív sémák azonosítására és mérésére szolgál.

 • Rajzteszt
  A projektív rajz elkészítésekor a rajzoló az instrukciót követve szabadon alkot, irányítás nélkül azt rajzolja meg, amit és ahogy szeretne. A rajzoló maximális szabadságot kap, ezzel lehetővé válik, hogy minél jobban kifejezhesse önmagát, önmagáról és a világról alkotott képét, véleményét. A rajzok gyermeknél és felnőttnél is kifejezik a rajzoló egyéniségét, személyiségét, lelki-, fizikai, érzelmi, egészségi állapotát, jellemzik kapcsolatait, viszonyát külső és belső világához. Mivel minden ember másképp rajzolja le ugyanazokat a dolgokat, helyzeteket, a pszichológiai diagnosztikában lehetővé válik az egyedi különbségek értelmezése.

 • BFQ (Big5)
  A teszt alapja azon személyiséglélektani elmélet, amely szerint a személyiség alapszerkezete öt magasabb rendű faktorból áll. Elnevezése leggyakrabban az “ötfaktoros személyiségmodell”, illetve a “nagy ötök” (big five). A öt fő személyiségfaktor: extraverzió, barátságosság, lelkiismeretesség, emocionalitás, intellektus. A kérdőívből nyerhető profiltípusok: realista, kutató, vállalkozó, társas, kreatív, konvencionális.