Bemutatkozás
Tevékenységek
Mentálhigiénés tanácsadás
Módszerek
Pszichológusi tapasztalat
Pszichológiai érdekességek
Könyvajánló
Etika, Titoktartás
Album
Médiamegjelenés


Titoktartási kötelezettség | A pszichológus szakma általános alapelvei

Titoktartási kötelezettség

(A SzeK 2004 május 15-ével datált dokumentuma alapján).

5.1. A pszichológust titoktartási kötelezettség terheli minden - a kliens ellátása során tudomására jutott pszichológiai és személyes adatai vonatkozásában, amelyek a pszichológusi titokkörbe tartoznak. A titoktartási kötelezettsége a klienssel való kapcsolatának lezárása után is fennáll.
5.1.1. A pszichológusi titok körébe tartozik minden, a szakmai tevékenysége során tudomására jutott pszichológiai és személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett kezelésre vonatkozó, valamint a kezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat.
5.1.2. Pszichológiai adat különösen: az érintett értelmi és lelki állapotára, viselkedésmódjára, a feladatok ellátására való alkalmasság kizárására, kóros szenvedélyére vonatkozó, illetve mindennemű adat (pl. családi környezet, foglalkozás.)
5.1.3. Személyazonosító adat együttesen vagy bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására.
5.1.4. A vizsgálati és terápiás dokumentációk megőrzése, illetve megsemmisítése tekintetében a pszichológus a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak szerint jár el.
5.2. A pszichológus a pszichológiai adatok felvétele és kezelése során az alábbi követelményeknek is megfelel: tárolásuk módjának alkalmas kell lenni arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
5.3. Tiszteletben tartja a kliens azon igényét, hogy a pszichológiai vizsgálat várható kimeneteléről, eredményéről kiknek adható felvilágosítás, illetve, hogy a kliens kiket zár ki pszichológiai adatainak részleges vagy teljes megismeréséből.
5.4. Az érintett kliens pszichológiai adatait a kliens hozzájárulása hiányában is közölni kell, amennyiben ezt
a) törvény elrendeli, illetve
b) mások védelme szükségessé teszi.
5.5. Ha a pszichológus úgy ítéli meg, hogy a gyermek érdekét súlyosan sértheti a tudomására jutott bizalmas információ kiadása, továbbra is köteles megőrizni azt.
5.6. A kliens felé biztosija, hogy vizsgálata és ellátása során csak azok a személyek legyenek jelen, akiknek jelenlétéhez a kliens hozzájárult.

Forrás: www.pszich.u-szeged.hu